Signed Web Tokens

I dette indlæg vil jeg demonstrere hvordan du kan lave et signed JSON web token. Dette er et token, der består af at JSON-objekt og en signatur, som skal forhindre at nogen kan ændre tokenets indhold.

For at komme i gang, skal vi bruge et kryptografi-bibliotek. Jeg bruger node.js’ eget crypto bibliotek.

const crypto = require('crypto');

Læs mere

Bedre dokumentation

Vi har alle set de her overkommenterede stykker kode, hvor nærmest hver eneste linie ender i en kommentar, der forklarer hvad den linie gør.

Efter min mening er dette helt overflødigt. Kommentarer i kode bør altid have et klart formål - og hvis du har brug for at forklare hvad din kode gør, så har du ikke lavet god kode.

Jeg mener i stedet at kommentarer bør tjene som en slags dokumentation.

Lad os kigge på en helt typisk JSDoc kommentar.

Læs mere

Pixel-perfect Photoshop til CSS

Hvordan afkoder man de typografiske begreber i Photoshop, så de kan bruges i et stylesheet til hjemmesider?

Typografi er et utroligt vigtigt designelement, som de fleste integratorer overser, når de konverterer et professionelt Photoshop-design til HTML og CSS. Og det er egentligt ret ærgerligt. Lad os lige se på, hvad der går tabt, når typografi bliver til et overset element:

  • Typografi er lige så vigtigt som fx farveskema
  • Fejlfortolkede skydninger giver upræcise hjemmesider
  • For meget eller for lidt spasiering fører til uhensigtsmæssige linjelængder, samt øget mulighed for fejlagtige fremhævninger
  • Det arbejde, designeren har lagt i, at udvælge typer og de valg, der er truffet vedrørende afstande m.m. lige så stor værdi som det arbejde og de overvejelser, der hører til alle de andre elementer i designet.

Læs mere